Všechny účtenky pečlivě uschovejteV případě, že nemá žadatel o spotřebitelský úvěr dostatečně prokazatelné příjmy, hledá většinou finanční produkt, který by prokázání nevyžadoval. V současné době není možné získat úvěr, který se skrývá pod označením hypotéka bez doložení příjmu. Je přeci zcela jasné a logické, že každý věřitel musí vědět, zda je jeho klient schopen v budoucnu svým závazkům dostát.
o Prokázat příjmy lze ale několika možnými způsoby.
o Nemusíte mít na výplatní pásce vysokou částku.
o Doložit schopnost splácet mohou i žadatelé pobírající dávky na rodičovské dovolené anebo ti, jejichž příjem pramení z důchodového zabezpečení.
kovový kufr
K posouzení vaší úvěruschopnosti je vždy nutné uvést pravdivé a úplné údaje výhradně listinnými doklady.

Důležité jsou veškeré informace o finančních záležitostech

Základem pro každého žadatele o spotřebitelský úvěr je vždy výpis z bankovního účtu za posledních tři až šest měsíců. Zaměstnanci navíc dokládají pracovní smlouvou a výplatními páskami za stejné období. Senioři, pobírající starobní důchod a žadatelé na rodičovské dovolené se prokáží rozhodnutím o přiznání dávky nebo rozhodnutím o vyměření důchodu. Osoby samostatně výdělečně činné dají k dispozici daňové přiznání za poslední zdaňovací období anebo vystavené faktury.
finanční poradce
o Pramení-li vaše příjmy z pronájmů, pak je nutné doložit daňové přiznání za poslední zdaňovací období a nájemní smlouvu. V tomto případě mohou být vyžadovány i příjmové doklady za tří až šest měsíců.
Problém není ani s jinými druhy příjmů. Stačí se prokázat platnými doklady, které tyto příjmy dosvědčí. Což znamená soudní rozhodnutí, darovací smlouvu a podobné doklady. Pro možnost posouzení celkové situace žadatele je také nutné doložit veškeré výdaje žadatele.
– Do toho spadají výdaje za bydlení (nájemní smlouva) SIPO výdaje za energie a služby (faktury od dodavatelů) účtenky anebo výpis z účtu.

Posted in Web