Domácí vzdělávání dětíDěti jsou nepopsaná kniha a je především na nás, jakými vědomostmi ji naplníme. Většinou necháváme na instituci, která je na vzdělávání zaměřená. Je ale několik důvodů, proč děti do školy nemůžeme nebo nechceme dávat. Jedná se především o děti nemocné, které nemohou docházet do běžné školy se spolužáky, děti rodičů, kteří hodně cestují, děti žijící v zahraničí ale vzdělávající se dle našich osnov, nebo děti rodičů, kteří si chtějí dohlédnout na vzdělávání svých dětí sami.

dítě s knihou

V případě že nad domácím vzděláváním uvažujete, pak musíte pár věcí zařídit. O povolení individuálního vzdělávání si musíte požádat u daného ředitele školy, který o povolení rozhoduje. Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, uvedení ročníku a období kdy má být dítě individuálně vzděláváno, důvody pro individuální vzdělávání a také popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání, doklady o splnění vzdělání domácího „učitele“, seznam učebních textů a tak dále. Pokud bude vaše žádost schválena, pak dítě chodí do školy na přezkoušení z příslušného učiva, jaké by měl za dané období zvládnout.
hromada knih

Domácí vzdělávání může dítěti dát hodně a rozhodně se nejedná o žádný problém. Domácí vzdělávání má ohromné výhody, výuku si totiž můžete upravit přímo na míru dítěti. Sice musíte dodržet rozsah vzdělávání dle osnov školy, ale jak to uděláte je už na vás. Děti se výborně učí pozorováním, takže třeba přírodopis nebo zeměpis je zbytečné vyučovat dle učebnic. Lepší je vyrazit do lesa a zkoumat přírodu na vlastní oči. Další výhodou je, že si upravíte režim dne podle sebe, hodiny vyučování si také poskládáte, jak vám to nejvíce vyhovuje a není nutné je úplně dodržet. Dítěti také předáváte hodnoty a morálku. Proč by se je měli učit od někoho jiného? Od toho jsou tu rodiče. Chcete vyrazit na dovolenou v průběhu školního roku? Není problém, i na dovolené se toho dá spousta naučit. Individuální výuka dítěte tedy není žádné tabu a pokud k ní máte důvody, nebojte se o ni požádat.


Posted in Nezařazené