Opouštíme město a stěhujeme se na rekreační chatuBydlet ve městě má své nesporné výhody a nutno podotknout, že někteří lidé stále považují život v městských aglomeracích za součást moderního životního stylu. Nedovedou si představit žít nikde jinde, a přitom si neuvědomují, že se jedná spíše o setrvačný doběh trendu předepsaného dobou již dávno minulou. Města byla lukrativní obytnou zónou zejména za socialismu a v době devadesátých let minulého století, kdy byl venkov významně omezen zásobováním potravinami, prodejními možnostmi a koneckonců i pracovními příležitostmi. Donedávna stále platilo mezi některými jedinci pořekadlo, které naznačovalo, že kdo bydlí na vesnici, je svým způsobem „buran“.

skladové kontejnery

Doba se však mění, a to poměrně výrazně ve prospěch venkova. Dnes je možné objednat přes Internet prakticky jakékoli zboží včetně potravin, a máte-li možnost odtud dojíždět do zaměstnání anebo být zaměstnáni v místě bydliště, nemusíte mít vůbec žádný důvod žít v městském chaosu a smogu. Někteří lidé to již pochopili a odstěhovali se z města, třeba na rekreační chalupu.

barevné kontejnery

Prodej bytu a koupě chaty však někdy může probíhat poněkud „narychlo“ a tehdy může docházet k některým přehmatům zejména v souvislosti se stěhováním. Například v situaci, kdy se všechny vaše věci z bytu do chaty nevejdou, a je nutné je někam umístit alespoň po dobu, než provedete přístavbu či rekonstrukci chaty k celoročnímu bydlení.

Výpomoc v podobě přepravního kontejneru

Pro tyto případy se hodí skladový kontejner, resp. pronájem skladu Otpsklady.cz. Je to ocelový box o rozměrech 2,5 x 2,5 x 6 metrů, který slouží pro přepravu zboží po souši i na moři. Kontejner bezpečně uchrání uložené předměty za každého počasí a můžete jej mít na zahradě i několik měsíců, po celou dobu provádění stavebních prací. Jediné, co potřebujete, je dostatek volného místa na vaší zahradě a zajištění příjezdu transportního vozidla s autojeřábem.