Tags Archives: komínové sestavy

Kontrola musí být

A tu vám zaručí pouze výrobce, který ví, co zákazník požaduje.  S komínovými sestavami od nás máte jistotu, že jsou pravidelně podrobovány pevnostním zkouškám a testům mrazuvzdornosti! Uvědomte si, co hlavně nadstřešní část musí všechno ustát! Velká rozpínavost teplot vnitřního a venkovního prostředí si žádá velkou odolnost a tak není divu, že pravidelně testujeme a zkoušíme […]

Read more